Artikkelen van: P Hoogeveen

Fotomateriaal

Uit Heerenveen ontvingen we van de heer Frits Klein, fotomateriaal wat vroeger werd gebruikt voor het maken van een reclamefolder of advertentie. Op de foto hieronder ziet u een deel van het fotomateriaal. Langs deze weg willen we de heer Klein heel hartelijk bedanken voor zijn inbreng.

Lees verder

Nooitgedagt & zonen 1865 – ...

75 Jaar Nooitgedagt & zonen IJlst In het Friesche stadje IJlst, dat sedert 1268 (toen het van den achtsten potentaat Sikko Sjaerdama stedelijke rechten ontvangen had) groote tijden van bloeienden koophandel en drukke zeevaart had gekend, maar in later eeuwen – nadat het gelegen aan de intusschen droog gevallen Middelzee, landstad geworden was en haar […]

Lees verder

Honderd procent tevreden

Wist U ? Dat het uiteindelijke hoofddoel was, dat de klanten honderd procent tevreden zouden zijn, met de door ons gemaakte producten. En dat daarom van de werknemers werd verwacht dat, de door leveranciers geleverde grondstoffen, via de verschillende afdelingen zonder kleerscheuren bij de klant terecht komen. Of u nu beitelstaal afknipt in de smederij […]

Lees verder

Personeelfonds

Personeelfonds Ook kende Nooitgedagt & Zonen NV een personeelfonds. Dat voorzag in verschillende onvoorziene uitgaven. Deze uitgaven lagen in het vlak van een extra ondersteuning van een personeelslid als het gaat om hoge kosten bij een sterfgeval, ziekte, ongeval, geboorte e.d. De inkomsten van het fonds komen voor een deel uit het loon, en een […]

Lees verder

Lijmklemmen

Voor de afdeling Molens en Houtenbok ontvingen we van familie Bootsma uit IJLST, lijmklemmen die zijn gebruikt bij mastenmaker van der Neut uit de Lemmer. Op bijgaande foto ziet u de klemmen, ze zijn heel eenvoudig maar zeer doeltreffend. Ook zien we dus, dat met eenvoudige materialen, kon worden gewerkt. Wij willen ook de familie […]

Lees verder

Draaigutsen

Draaigutsen in originele verpakking. Van de heer N. Osinga uit Deventer ontvingen we op maandag 15 juni een set draaigutsen, die nog ongebruikt in de originele verpakking zitten. Voor het museum is deze set natuurlijk een prachtige aanwinst. Op de verpakking zit nog de sticker met de verkoop prijs. Deze was vierenveertig gulden en negentig […]

Lees verder

Poeders verpakten

We ontvingen een doosje waarin vroeger de huisarts of apotheker poeders verpakten. Opvallend is dat de naam van de vader er opstaat terwijl het bestemd is voor zijn zoontje. Het doosje is afgegeven op 7 februari 1881. Elke 2 uur moest een poeder worden ingenomen. Omdat het doosje van 1881 is, mogen we aannemen dat […]

Lees verder

Nieuwelingen

Wist U ? Dat rond 1960 de nieuwelingen die in het bedrijf kwamen, ongeveer veertien dagen van te voren een boekje kregen met daarin de reglementen, loonberekening, en verder belangrijke zaken, zodat ze zich snel thuis zouden voelen. Over de Portier stond het volgende: Ja, laten we het eens even over de portier hebben. Waarom […]

Lees verder

Hout gereedschap

De familie Kalsbeek, uit Nunspeet bracht het (foto) bovenstaand gereedschap. Waarvoor onze hartelijke dank.

Lees verder

Heropening Museum Nooitgedagt IJlst

Als we het over ijsvermaak van vroeger hebben denken we aan het hardrijden en rondjes trekken op de ijsbanen, welke hier in Friesland het meest waren, bijna elk dorp en stad had zijn eigen ijsbaan. Als het ijs maar even houdt, dan is het gedaan met de rust en als eerste doel was meestal een […]

Lees verder