Artikkelen van: P Hoogeveen

De fabrikage van Schaatsen rond ...

Het is winter en het sneeuwt, terwijl ik dit schrijf, en dus de juiste omstandig heden om even het maken van schaatsen zoals het vroeger ging aan de orde te stellen. Helaas heb ik niet het genoegen om het maken van schaatsen van dichtbij mee te maken. Maar gelukkig is het ontstaan van schaats bewaard […]

Lees verder

Januari 2016

De eerste maand van 2016 is alweer bijna verstreken, en wij als vrijwilligers kunnen nog genieten van de rust, nu het Museum gesloten is. Maar de rust is niet voor allen aan de orde, het bestuur werkt hard door aan de nieuwbouw plannen en ook merkten wij dat het heeft gevroren. Er kwamen weer vragen […]

Lees verder

Voortgang Museum Houtstad IJlst

Zoals bekend wordt er al enige tijd gewerkt aan plannen voor realisatie van het Museum Houtstad IJlst nabij houtzaagmolen de Rat. Jullie zijn al enkele keren bijgepraat en de voortgang was ook te volgen in de krant en in het Kypmantsje. Inmiddels is het terrein afgebakend en grotendeels bouwrijp gemaakt. De vergunningaanvrage verkeert in een […]

Lees verder