Berichten

Speelgoed 1939 film

Een film uit de fabrieken van Nooitgedagt uit IJlst in 1939. Zie hoe het speelgoed wordt gemaakt. Naam: Drukte in de speelgoedindustrie Provider: Open Beelden Gemaakt op: 22 november 1939  

Lees verder

Nieuwe onderdelen

Dat het gereedschap uit verschillende delen bestonden, wisten wij wel. Zo ontvingen wij van de heer R Schilt uit Sneek een doos met nog nieuwe schaafbeitels. Deze beitels had zijn vader, die bij Nooitgedagt heeft gewerkt, nog thuis. Wij hebben ze nu nog in ons archief, maar t.z.t zullen we deze in een vitrine plaatsen […]

Lees verder

Voor elk wat wils

Naast de wettelijke sociale maatregelen, waren er op het bedrijf  J. Nooitgedagt & Zonen N.V. IJLST ook een aantal interne regelingen van toepassing, die er voor zorgden, dat iedereen aangenaam bij het bedrijf werkte. In de eerste plaats was er een voorziening in de bedrijfskleding eenmaal per acht maanden. Aan allen werd dan een overal […]

Lees verder

Fotomateriaal

Uit Heerenveen ontvingen we van de heer Frits Klein, fotomateriaal wat vroeger werd gebruikt voor het maken van een reclamefolder of advertentie. Op de foto hieronder ziet u een deel van het fotomateriaal. Langs deze weg willen we de heer Klein heel hartelijk bedanken voor zijn inbreng.

Lees verder

Nooitgedagt & zonen 1865 – ...

75 Jaar Nooitgedagt & zonen IJlst In het Friesche stadje IJlst, dat sedert 1268 (toen het van den achtsten potentaat Sikko Sjaerdama stedelijke rechten ontvangen had) groote tijden van bloeienden koophandel en drukke zeevaart had gekend, maar in later eeuwen – nadat het gelegen aan de intusschen droog gevallen Middelzee, landstad geworden was en haar […]

Lees verder

Honderd procent tevreden

Wist U ? Dat het uiteindelijke hoofddoel was, dat de klanten honderd procent tevreden zouden zijn, met de door ons gemaakte producten. En dat daarom van de werknemers werd verwacht dat, de door leveranciers geleverde grondstoffen, via de verschillende afdelingen zonder kleerscheuren bij de klant terecht komen. Of u nu beitelstaal afknipt in de smederij […]

Lees verder

Personeelfonds

Personeelfonds Ook kende Nooitgedagt & Zonen NV een personeelfonds. Dat voorzag in verschillende onvoorziene uitgaven. Deze uitgaven lagen in het vlak van een extra ondersteuning van een personeelslid als het gaat om hoge kosten bij een sterfgeval, ziekte, ongeval, geboorte e.d. De inkomsten van het fonds komen voor een deel uit het loon, en een […]

Lees verder

Lijmklemmen

Voor de afdeling Molens en Houtenbok ontvingen we van familie Bootsma uit IJLST, lijmklemmen die zijn gebruikt bij mastenmaker van der Neut uit de Lemmer. Op bijgaande foto ziet u de klemmen, ze zijn heel eenvoudig maar zeer doeltreffend. Ook zien we dus, dat met eenvoudige materialen, kon worden gewerkt. Wij willen ook de familie […]

Lees verder

Draaigutsen

Draaigutsen in originele verpakking. Van de heer N. Osinga uit Deventer ontvingen we op maandag 15 juni een set draaigutsen, die nog ongebruikt in de originele verpakking zitten. Voor het museum is deze set natuurlijk een prachtige aanwinst. Op de verpakking zit nog de sticker met de verkoop prijs. Deze was vierenveertig gulden en negentig […]

Lees verder

Poeders verpakten

We ontvingen een doosje waarin vroeger de huisarts of apotheker poeders verpakten. Opvallend is dat de naam van de vader er opstaat terwijl het bestemd is voor zijn zoontje. Het doosje is afgegeven op 7 februari 1881. Elke 2 uur moest een poeder worden ingenomen. Omdat het doosje van 1881 is, mogen we aannemen dat […]

Lees verder