Geschiedenis extra

Voor elk wat wils

Naast de wettelijke sociale maatregelen, waren er op het bedrijf  J. Nooitgedagt & Zonen N.V. IJLST ook een aantal interne regelingen van toepassing, die er voor zorgden, dat iedereen aangenaam bij het bedrijf werkte. In de eerste plaats was er een voorziening in de bedrijfskleding eenmaal per acht maanden. Aan allen werd dan een overal […]

Lees verder

Nooitgedagt & zonen 1865 – ...

75 Jaar Nooitgedagt & zonen IJlst In het Friesche stadje IJlst, dat sedert 1268 (toen het van den achtsten potentaat Sikko Sjaerdama stedelijke rechten ontvangen had) groote tijden van bloeienden koophandel en drukke zeevaart had gekend, maar in later eeuwen – nadat het gelegen aan de intusschen droog gevallen Middelzee, landstad geworden was en haar […]

Lees verder

Honderd procent tevreden

Wist U ? Dat het uiteindelijke hoofddoel was, dat de klanten honderd procent tevreden zouden zijn, met de door ons gemaakte producten. En dat daarom van de werknemers werd verwacht dat, de door leveranciers geleverde grondstoffen, via de verschillende afdelingen zonder kleerscheuren bij de klant terecht komen. Of u nu beitelstaal afknipt in de smederij […]

Lees verder

Personeelfonds

Personeelfonds Ook kende Nooitgedagt & Zonen NV een personeelfonds. Dat voorzag in verschillende onvoorziene uitgaven. Deze uitgaven lagen in het vlak van een extra ondersteuning van een personeelslid als het gaat om hoge kosten bij een sterfgeval, ziekte, ongeval, geboorte e.d. De inkomsten van het fonds komen voor een deel uit het loon, en een […]

Lees verder

Nieuwelingen

Wist U ? Dat rond 1960 de nieuwelingen die in het bedrijf kwamen, ongeveer veertien dagen van te voren een boekje kregen met daarin de reglementen, loonberekening, en verder belangrijke zaken, zodat ze zich snel thuis zouden voelen. Over de Portier stond het volgende: Ja, laten we het eens even over de portier hebben. Waarom […]

Lees verder

De geschiedenis van J. Nooitgedagt ...

Inleiding; Onze coördinator vrijwilligers, Tjitte van der Horst schrijft regelmatig in de vrijwilligerskrant over de geschiedenis van Nooitgedagt. Dat willen we u niet onthouden. Op unieke wijze graaft Tjitte in het verleden met als resultaat een oorspronkelijk vervolgverhaal over een beroemde IJlster. J. NOOITGEDAGT & ZONEN – YLST In het Friesche stadje IJLST, dat sedert 1268 (toen het […]

Lees verder

Klokken

De fabrieksklok. Het was in de tijden van… (aan dit onderdeel word gewerkt).

Lees verder

De stoomfluit

Stoomfluit. Weet u het nog? Het bekende geluid van de stoomfluit van de fabriek. Klik hieronder op de player en beleef het geluid van toen.

Lees verder