Collectie

Onze collectie is in drie hoofdgroepen onder te verdelen, hier rechts ziet u de groepen; Schaatsen, Gereedschappen en Speelgoed. De drie herkenbare productgroepen van de Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt & Zn. IJlst.

In 1865 begint Jan Jarigs Nooitgedagt met het produceren van schaatsen en schaven op de zolder van zijn huis. Nooitgedagt doet in die tijd al veel aan innovatie. In 1898 gaan twee zonen naar Duitsland om daar stage te lopen in schaatsenfabrieken. Daar worden de schaatsen al fabrieksmatig en mechanisch geproduceerd. Dankzij de ondervindingen van […]

Nadat de schaatsen en het speelgoed uit het assortiment zijn verdwenen, moet dit gat worden opgevuld. Eerst wordt gedacht dit te doen door het gereedschapassortiment uit te breiden, maar na een onderzoek wordt besloten zich meer op de sterkste producten toe te leggen: de beitel en het meetgereedschap. De afzetgroei die hierbij wordt gezocht ligt […]

De economische crisis aan het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw eiste inventiviteit van de IJlster schaatsen en gereedschappenfabrikant. De verkoop van hun specialiteit; schaven, beitels, werkbanken en schaatsen liep drastisch terug. De werknemers vreesden ontslag. Toch moest er brood op de plank bij de ruim 100 gezinnen van de arbeiders. Omstreeks […]