De IJlster schaatsenmakers

De IJlster schaatsenmakers

Nieuwe foto-expositie in het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt.

Het komende jaar is in het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt in IJlst een nieuwe deelexpositie te bezichtigen. Deze expositie is gewijd aan het thema ‘De IJlster schaatsenmakers’. Alle schaatsenmakers, die IJlst in de loop der jaren heeft gekend, komen aan bod. Te denken valt aan de namen Faber, Lanting, Nauta, Douma, S.O. de Vries, Pool, Visser, Groenveld, van der Goot, Planting, Nooitgedagt en de Vries (Frisia). De geschiedenis van deze schaatsenmakers wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van teksten, oude schaatsen, schaatsverpakkingen, reclame-uitingen etc. etc.

Deze nieuwe expositie wordt officieel geopend op vrijdag 29 april a.s. om 14.00 uur. Voor deze opening zou het bestuur van de Stichting ook graag familieleden van al deze schaatsenmakers willen uitnodigen. Van enkele familieleden zijn de namen en adressen bekend, maar om zoveel mogelijk nazaten te bereiken doen wij graag een beroep op u. Bent u zelf familie van een van de vroegere IJlster schaatsenmakers of kent u familieleden van deze schaatsenmakers, dan horen wij dat graag van u. U kunt ons dat laten weten via het emailadres info@nooitgedagt-ijlst.nl, maar u kunt ook bellen naar de secretaris van de Stichting, Edsko Hekman, tel. 0515-418089.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.