Deelexpositie aan de Tweede Wereldoorlog

Ter gelegenheid van de verschijning van het boek ‘Levend oorlogsverleden – IJlst, een elfstedendstadje tijdens de Tweede Wereldoorlog’ zal de komende maanden in het Kijkcentrum Nooitgedagt een deelexpositie zijn te bezichtigen over het thema Tweede Wereldoorlog. Hierin wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het verlenen van onderdak aan Joodse onderduikers en aan de rol, die familie en firma Nooitgedagt speelden bij het verlenen van voedselhulp aan de bezette gebieden tijdens de hongerwinter. Ook zal deze expositie aandacht besteden aan de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.

Een drietal schilderijen, vervaardigd door de heer Johannes Terpstra, brengen de oorlogsperiode op indringende wijze tot leven. Vanwege de beperkte ruimte zal aan een tweetal thema’s extra aandacht worden besteed, namelijk het onderbrengen van Joodse onderduikers in IJlst, en de voedselhulp die de firma Nooitgedagt verleende aan hongerend bezet Nederland tijdens de winter 1944-1945.

Uniek zijn de (kopieën van) van het verzet afkomstige kaarten, die van vele ondergebrachte Joden werden gemaakt en bijgehouden. Deze kaarten bevatten naam, voornamen, geboortedatum, woonplaats en adres, en soms een foto van deze mensen. Dit kaartenbestand, afkomstig van de bekende verzetsfamilie Wiersma uit Scharnegoutum, kwam recent tevoorschijn en geeft een uniek beeld van deze Joodse onderduikers. Deze cartotheek is uniek, niet alleen in Nederland, zelfs in Europa. Aangenomen mag worden, dat dit kaartenbestand IN de oorlog is vervaardigd en na de bevrijding is bijgewerkt. Dit maakt deze kaarten heel speciaal, zo speciaal zelfs, dat zowel ‘Westerbork’ als het Verzetsmuseum in Leeuwarden in de herfst exposities aan dit archief zullen wijden.

Daarnaast wordt op inzichtelijke wijze aandacht besteed aan de voedselhulp van de firma Nooitgedagt aan (zaken)relaties in de bezette gebieden. Hun noodkreten om voedselhulp werden waar mogelijk gehonoreerd. Samen met het plaatselijk verzet werden talloze zendingen naar deze hongerende mensen gezonden. Hun brieven, waarin zij om hulp vragen, laten op dramatische wijze zien hoe ernstig de situatie in die gebieden was.

Gelijktijdig met de presentatie van het boek ‘Levens oorlogsverleden – IJlst, een elfstedenstadje tijdens de Tweede Wereldoorlog’ zal de officiële opening van deze tentoonstelling worden verricht op maandagmiddag 5 mei a.s. Deze deelexpositie, hoewel beperkt van opzet, is gedurende de zomermaanden te bezichtigen en laat op treffende wijze genoemde onderwerpen zien.
De expositie wordt ondersteund door een wandelroute door Oud-IJlst, een route die u voert langs een twintigtal woningen, waar Joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken hebben gezeten. Op basis van een plattegrond, verkrijgbaar in het Kijkcentrum Nooitgedagt, kunt u zelf de route wandelen. De desbetreffende huizen zijn bovendien herkenbaar door de speciaal voor deze route aangebrachte bordjes.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.