Een mooi geschenk!

De Skildersrûnte IJlst schildert onder leiding van Johannes Terpstra al enkele jaren maandelijks in het Kijkcentrum Nooitgedagt. Elke maand wordt gewerkt op basis van een bepaald thema. De werkstukken worden vervolgens thuis verder uitgewerkt en voltooid. In 1985 heeft Johannes Terpstra zelf het haventje met Overkluizing en de voormalige Nooitgedagtfabriek geschilderd. Onlangs heeft hij dit schilderij geschonken aan het Museum Nooitgedagt en tijdens de bestuursvergadering van 14 oktober jl. heeft hij dit prachtige werkstuk persoonlijk overhandigd. Het schilderij zal binnenkort ingelijst en voorzien van een koperen plaatje met inscriptie een plekje krijgen in het Nooitgedagt Museum.

schilderij Nooitgedagt Johannes Terpstra

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.