Grote belangstelling voor het Kijkcentrum

Het Kijkcentrum Nooitgedagt IJlst mag zich in een toenemende publieke belangstelling verheugen. In 2006, het openingsjaar, bezochten 3.341 bezoekers het Centrum. Halverwege augustus van dit jaar namen al meer dan 2.500 mensen een kijkje in ‘it âld fabryk’, waar behalve de vaste collectie schaatsen, gereedschappen en reclame- en promotiemateriaal dit seizoen ook een uitgebreide collectie speelgoed valt te bewonderen. Alleen al in de maand juli werden 734 bezoekers geteld. Binnenkort zullen de vele vrijwilligers van het Kijkcentrum de 3.000 ste bezoeker mogen verwelkomen, waarmee het bezoekerstal van vorig jaar zal zijn overschreden. De verwachting lijkt daarom gerechtvaardigd, dat dit jaar minimaal 3.500 bezoekers de weg naar het Kijkcentrum Nooitgedagt in IJlst zullen weten te vinden.
De vele positieve reacties van de bezoekers laten zien hoezeer de naam Nooitgedagt nog steeds bekendheid geniet in het hele land. Veel bezoekers geven een blijk van herkenning bij het bekijken van de schitterende speelgoedcollectie, de vele types schaatsen en het uitgebreide assortiment gereedschappen. Nostalgische gevoelens komen boven bij de aanblik van dat ene stukje speelgoed, waar ze zelf in het jonge jaren mee hebben gespeeld, de schaats waarop ze de eerste streken hebben gezet of het gereedschap waar vader vroeger mee werkte. Niet alleen IJlsters, maar vooral bezoekers vanuit andere delen van het land en zelfs uit het buitenland, weten het Centrum te vinden en te waarderen.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.