Nieuwe Internetsite voor het Doe-en Kijkcentrum Nooitgedagt IJlst

Het bestuur van de Stichting Nooitgedagt IJlst heeft onlangs besloten dat de internetsite van het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt IJlst op een toegankelijker manier onderhouden moet kunnen worden., dit om de communicatie tussen bezoekers, vrijwilligers en bestuur te verbeteren.
De bestaande site die, hoewel fraai vormgegeven, was zonder tussenkomst van de site bouwer moeilijk actueel te houden.
Cor de Vries, woonachtig in IJlst, beschikt over veel kennis op het gebied van internet.
Hij heeft samen met het bestuur onze nieuwe site ontwikkelt.
Vooreerst bestaat de site in hoofdzaak uit de bestaande informatie.
Maar door een toegankelijke structuur is het mogelijk dat een paar mensen van het bestuur en het vrijwilligersteam op eenvoudige wijze een bijdrage kunnen leveren aan de informatie op de site.
Uitgangspunt daarbij is dat er een levendige informatie uitwisseling ontstaat tussen bezoekers, geïnteresseerden, vrijwilligers en bestuur.
Op deze wijze willen we er voor zorgen dat de historie van het unieke bedrijf Nooitgedagt IJlst levend blijft.
Het zal u dan ook niet verbazen dat Nooitgedagt IJlst straks ook op Facebook en Twitter is te vinden.
Ook via Youtube zullen we beelden van het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt lJlst wereldkundig maken.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.