Nieuwelingen

Wist U ?

Dat rond 1960 de nieuwelingen die in het bedrijf kwamen, ongeveer veertien dagen van te voren een boekje kregen met daarin de reglementen, loonberekening, en verder belangrijke zaken, zodat ze zich snel thuis zouden voelen.

Over de Portier stond het volgende:

Ja, laten we het eens even over de portier hebben. Waarom staat hij eigenlijk elke dag tijdens het stempelen tegenover de klok? Hij staat daar om diegene, die zich niet aan de spelregels houden, zoals die zijn opgesteld om een goede gang van zaken in het bedrijf te waarborgen, hierop te wijzen. Op zichzelf zijn deze spelregels maar weinig in getal en eenvoudig te onthouden.

Aanvangstijden:

De aanvangstijden van de fabriek zijn 7.03 uur en 13.00 uur. Op deze momenten beginnen de machines te draaien. Dat houd dus in dat de mensen, die de machines moeten bedienen, er iets eerder moeten zijn. De klok moet dan ook 7.01 uur resp. 12.58 uur gepasseerd zijn. Daarna stempeld de klok rood af, omdat men aan moet nemen, dat twee minuten nodig zijn om zonder ongelukken ook in de uiterste hoeken van de fabriek te komen. Na het stempelen moet u zich dus wel naar het werk begeven en is het niet de bedoeling dat u nog eens buiten een sigaretje opsteekt. De portier, die op deze spelregels dus toezicht houdt, bedient zich voor diegenen, die gemeen spelen, van een klein boekje ongeveer van dezelfde kleur en formaat als bij de rijkspolitie in gebruik is. Daarin schrijft hij een donker gekleurde lijst van namen. Opvallend is dat deze lijst er tamelijk eentonig uitziet. Telkens komen we weer dezelfde namen tegen. Deze mensen zijn als het ware allen op weg naar de speeltuin, om daar op de wip plaats te nemen.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.