Opening kijkcentrum

Op 22 april zal de opening worden verricht van het Kijk-centrum. In het Kijk-centrum is de grootste collectie van Nooitgedagt-producten te bekijken welke in Nederland aanwezig is. Naar het op te richten Doe-centrum wordt momenteel een haalbaarheidsonderzoek gedaan door een student van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, zal het Doe-centrum worden opgericht.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.