Personeelfonds

Personeelfonds
Ook kende Nooitgedagt & Zonen NV een personeelfonds. Dat voorzag in verschillende onvoorziene uitgaven. Deze uitgaven lagen in het vlak van een extra ondersteuning van een personeelslid als het gaat om hoge kosten bij een sterfgeval, ziekte, ongeval, geboorte e.d. De inkomsten van het fonds komen voor een deel uit het loon, en een even groot deel werd door het bedrijf in het fonds gestort. Verder vloeiden de boeten en de meerverdiensten van de tariefwerkers in een grondtijdentarief in het personeelfonds.

Uitkeringen
Uitkeringen werden gedaan, bij overlijden aan de nabestaanden van werknemers die langer dan 5 jaar in dienst waren. Dit gold ook bij het overlijden van de vrouw en/of kinderen onder de 15 jaar. Verder ontving het gezin bij geboorte onder het personeel en directie een fruitmand. Bij ernstige ziekte of sociale omstandigheden in het gezin werd hulp verleend. Dit na beoordeling van bestuur en directie. Bij een ongeval werd er een uitkering in procenten van het brutoloon gegeven, gedurende een aantal dagen.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.