Schaatsen

In 1865 begint Jan Jarigs Nooitgedagt met het produceren van schaatsen en schaven op de zolder van zijn huis. Nooitgedagt doet in die tijd al veel aan innovatie. In 1898 gaan twee zonen naar Duitsland om daar stage te lopen in schaatsenfabrieken. Daar worden de schaatsen al fabrieksmatig en mechanisch geproduceerd. Dankzij de ondervindingen van de beide mannen wordt de machinale fabricage ook doorgevoerd bij Nooitgedagt.

schaatsen-01

Metalen schaatsen

In de jaren dertig neemt de vraag naar geheel metalen schaatsen steeds verder toe. Vanaf 1930 gaat Nooitgedagt ook optreden als handelsvertegenwoordiger voor de verkoop van Duitse en Zweedse metalen schaatsen. Nooitgedagt wil echter deze metalen schaatsen ook zelf gaan produceren, waardoor twee broers naar Duitsland reizen om daar enkele matrijzen kopen, zodat ze zelf een model schaats kunnen produceren. In 1935 wordt de fabriek gemoderniseerd en beslaat dan, met de kantoren en houtstekken elders, een oppervlakte van enige hectares. Het bedrijf telt dan 56 medewerkers. Als er een goede (ijs)winter is, worden er wekelijks ongeveer 7000 paar schaatsen geproduceerd en afgeleverd. Er worden matrijzen gemaakt, zodat er een eigen model schaats kan worden geproduceerd.

De Noor

In 1956 bedraagt de totale productie van houten schaatsen 80.000 paar. De afzet hiervan wordt steeds moeilijker, omdat de stalen noor zijn intrede doet. Deze worden meestal goedkoop geïmporteerd uit Japan en Oost-Duitsland en zij vormen een grote concurrent voor Nooitgedagt. In 1959 begint ook Nooitgedagt met het ontwikkelen en produceren van noren. Hier wordt veel geld in gestoken, en met succes: in 1960 worden 45.000 paar metalen schaatsen en noren afgeleverd en 75.000 paar houten schaatsen. Doordat de schaatsen in Japan veel goedkoper geproduceerd kunnen worden, besluit Nooitgedagt de productie gedeeltelijk uit te besteden naar Japan. De export van Nooitgedagt-producten stelt dan al niet zo veel meer voor, al worden er nog wel redelijke hoeveelheden naar België, Duitsland en Zweden geëxporteerd.

Einde productie van schaatsen

De winters van 1964 en 1965 zijn erg zacht, waardoor de verkoop van schaatsen slecht is. Hierdoor blijven alle voorraden liggen. Ook blijkt dat Nooitgedagt te afhankelijk is van de productie van schaatsen. Hierdoor wordt in 1965 besloten de productie van schaatsen, van zowel houten schaatsen als van de noren, te stoppen, exact 100 jaar nadat de eerste Nooitgedagt schaats werd vervaardigd. In 1975 worden de laatste schaatsen uit het magazijn verkocht.