Stichting

Wie zijn wij en wat doen wij?

Na een periode van voorbereiding is op 12 oktober 2005 de Stichting Nooitgedagt IJlst opgericht bij notariële akte. De stichting heeft als doelstelling het verbreiden van de kennis van de voorheen Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt & Zn. De stichting is ontstaan uit een werkgroep van de Vereniging Stadsbelang. De opdracht voor deze werkgroep bestond uit het uitzoeken of er mogelijkheden waren om wat te gaan doen met de naam Nooitgedagt, die nog altijd erg bekend is in relatie tot IJlst.

De werkgroep kwam tot de conclusie dat er zeker mogelijkheden waren, namelijk het oprichten van een doe- en kijkcentrum over (de producten van) Nooitgedagt. Uit praktische overwegingen is toen besloten om de werkgroep om te zetten in een stichting. Het bestuur van deze stichting bestaat uit een aantal leden van de werkgroep, aangevuld met enkele enthousiaste IJlsters.

Het bestuur van de Stichting Nooitgedagt IJlst bestaat momenteel uit zeven personen. Deze bestuursleden hebben, met de hulp van vele vrijwilligers, het Museum Nooitgedagt IJlst vormgegeven. Het Centrum zal de herinnering levendig moeten houden aan de vroegere (schaats-, kinderspeelgoed- en gereedschap) fabrieken van Nooitgedagt.

Het Centrum is nu gevestigd in een deel van de oude Nooitgedagt Fabriek. Dit gebouw is gerenoveerd tot bedrijvencentrum. In het Kijkcentrum is de grootste collectie Nooitgedagt producten ter wereld te bewonderen. Voortdurend wordt de collectie uitgebreid door giften van particulieren, bedrijven en organisaties.

Naam

Functie

IJda Blum-de Vries Voorzitter
Edsko Hekman Secretaris
Jan J. Toornstra Penningmeester
Anne Nooitgedagt-Hettema Bestuurslid
Jan van der Woude Bestuurslid
Jelle Hoogland Bestuurslid
Piet J. M. Hoogeveen Bestuurslid