Te volgen pad Doe-centrum

Terwijl het Kijk-centrum enkele weken is geopend en erg goed loopt, wordt er ondertussen verder gewerkt aan de ontwikkeling van een Doe-centrum. Maandagavond 15 mei is het bestuur van Stichting Nooitgedagt IJlst bij elkaar gekomen, om een besluit te nemen hoe we verder moeten gaan met het Doe-centrum. De stagiair heeft eerst drie plannen gepresenteerd, waarna er een vragenronde is geweest, waarin alle bestuursleden haar vragen konden stellen. Op deze manier konden alle onduidelijkheden uit de weg worden gegaan. Hierna is er gelegenheid geweest tot het discussiëren over dit onderwerp, waarna alle leden hun voorkeur konden geven. Uiteindelijk heeft het bestuur ervoor gekozen om Plan C verder te gaan onderzoeken. Plan C betekent een dynamisch Doe-centrum, waarin veel activiteiten worden ontplooid en waarin een beheerder de coördinatie en sturing over het centrum in handen krijgt. De stagiair zal zich hier, in samenwerking met de andere bestuursleden, verder mee bezig houden. Zodra er meer noemenswaardige gebeurtenissen zijn, zullen deze bekend worden gemaakt via de website.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.