Terug in de tijd 01

Het is 10 jaar geleden toen er in IJLST enkele mensen hun brein lieten werken over de 2 jaar geleden gesloten fabriek van Nooitgedagt. Deze fabriek heeft een stempel gezet op de stad IJlst. Menige inwoner van deze stad heeft er ooit gewerkt, en als hij of zij er niet zelf heeft gewerkt dan in ieder geval wel een lid van de familie. In het najaar van 2005 is de stichting Nooitgedagt IJlst opgericht, met het verlangen er een Doe en Kijkcentrum op te richten. Het kijkcentrum was eerst aan de beurt want er was een verzameling van Gereedschap en Schaatsen en Speelgoed. Dit was zonde omdat in dozen te bewaren, en er werd gezocht naar een locatie om dit voor het publiek zichtbaar te maken. En deze locatie werd gevonden in het eerste fabrieksgebouw van J. Nooitgedagt, dat gebouwd is in 1893 en in de uitbreiding van 1899 was er ruimte voor een Toonzaal.

2015-10-31-002-04Alvorens men met de inrichting van de ruimte kon beginnen moest er eerst worden schoongemaakt en dit werd gedaan door de dames op vrijwillige basis, plinten en ramen kregen een sopje, vloeren schoongemaakt enz. enz.

 

2015-10-31-002-05Ook was er toen nog wat ruimte voor de inwendige mens en dit werd in een korte pauze gedaan, waarbij gebrek aan stoelen ook de trap werd gebuikt, zoals te zien is op de bijgaande foto.

 

2015-10-31-002-01Dat niet alleen dames met de toonzaal bezig waren is te zien op de volgende foto, waar de heren zich bezig hielden met wat zoal moest worden getoond in de zaal in het “oude gele steentjes gebouw”. Want zo werd dit deel van de fabriek genoemd in de volksmond.

 

2015-10-31-002-02Verder werd er druk geboord en geschroefd om plaats te maken waar het gereedschap en de schaatsen en het speelgoed, kon worden uitgestald zodat, als er straks bezoekers komen deze een mooi overzicht konden krijgen van wat de firma heeft gemaakt in de bijna 140 jaar van zijn bestaan.

 

2015-10-31-002-03Maar ja als er bezoekers komen moeten ze natuurlijk ook worden ontvangen en worden rond geleid, en dan ook moet het een en ander worden verteld, van de geschiedenis en van de uitgestalde voorwerpen. Om dit mogelijk te maken werden er vrijwilligers geronseld, die in de toonzaal een gedegen opleiding kregen hoe men moest handelen voor het geval, dat de bezoekers om uitleg vroegen.

 

2015-10-31-002-07Maar in dezelfde tijd werd er hier en daar nog wat bijgewerkt met een kwast, onder het toeziend oog van de opzichters. Na dit gebeuren kon de inrichting plaats vinden. Maar daarover in een volgende aflevering van het Nooitgedagt Nieuws.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.