Verhuizing Museum Nooitgedagt IJlst

Nieuwsbulletin Nooitgedagt Museum – dec. 2014

Afscheid van het “ gele Steentjes gebouw”

Zo aan het eind van het jaar is er het moment om terug te kijken, wat het jaar heeft gebracht en vooruit te kijken en plannen te maken voor het nieuwe jaar. Ik wil u graag meenemen in een terugblik op 2014 en de plannen voor 2015.

Een terugblik op het jaar 2014
Een jaar wat we niet gauw zullen vergeten in het bestaan van het Museum Nooitgedagt IJlst. Vanaf de start van het museum in 2006 mochten we ieder jaar veel bezoekers ontvangen. Het hoogtepunt was in het jaar 2010 met maar liefst meer dan 4100 bezoekers. Maar zoals in het vorige nieuwsbulletin al was gemeld het bezoekers aantal is vanaf dat moment teruggelopen. En daarmee is ook de toekomst van het Nooitgedagt Museum minder zeker geworden. Met de verhuurder zijn we in gesprek gegaan om te kijken of de maandelijkse huurlast naar beneden kan, met de gemeente zijn we in gesprek gegaan maar het is niet gelukt om de exploitatie positief om te buigen. Vandaar dat het stichtingsbestuur besloten heeft om het huurcontract, dat eind januari 2015 stopt, niet te gaan verlengen.
En dat betekent dat we op zaterdag 29 november voor het laatst open zijn geweest in het mooie “ gele steentjesgebouw”, eens het hart van de Nooitgedagt fabrieken.

Vooruitblikken naar 2015.
Kijkend naar de toekomst van het Nooitgedagt Museum is en wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de plannen voor Museum Houtstad IJlst. Er heeft zich een enthousiaste werkgroep geformeerd bestaande uit vertegenwoordiging van houtzaagmolen De Rat IJlst, Moleninformatiecentrum Woudsend, De Houten Bok IJlst en het Nooitgedagt Museum. Doel van deze plannen is om te komen tot een gezamenlijke huisvesting op een deel van het terrein van Skipper Club Charter aan het Sneekerpad in IJlst naast houtzaagmolen De Rat.
In combinatie met houtzaagmolen De Rat en een breed opgezet Museum Houtstad IJlst met stadswerkplaats kan daar een schitterende toeristische trekpleister ontstaan. een huisvesting direct aan de Geeuw waar jaarlijks 20.000 boten langs varen.
Door de werkgroep zijn samen met de gemeente plannen gemaakt hoe e.e.a. gerealiseerd kan worden. Rekening houdend met de benodigde ruimte die iedere stichting nodig heeft voor expositie, tentoonstelling en zeker ook ruimte creërend voor het invullen van DOE activiteiten. Minstens zo belangrijk is de financiële kant van dit plan; de eenmalige investering en de jaarlijkse exploitatie . Er is steun gevraagd in het kader van het Friese merenproject van de Provincie.
Om nu verder te gaan wordt er een nieuwe stichting opgericht; Stichting Museum Houtstad IJlst. Deze stichting krijgt de opdracht om de financiering te gaan regelen en om fondsen en sponsorgeld te werven. Belangrijk aandachtspunt is ook om een breed draagvlak binnen IJlst te verkrijgen voor de realisatie van de plannen. Want zonder inzet van veel mensen, veel vrijwilligers gaat het niet lukken. Museum Houtstad IJlst wordt van heel IJlst.
Er is nog geen concrete planning, maar we hopen dat de basis van dit nieuwe complex er in 2016 zal staan.

Tot aan die periode is het ons gelukt om een andere locatie te vinden om het Nooitgedagt Museum door te kunnen gaan,
in de voormalige bibliotheek aan de Sudergoweg 1A 8651 NE, nabij de fierljepschans van IJlst.
Inmiddels zijn de meeste spullen ingepakt en wordt in december de hele inventaris overgebracht. Begin volgend jaar gaan we daar weer een mooie nieuwe expositie en tentoonstelling opbouwen. Behalve de Nooitgedagt collectie zullen bezoekers ook al kennis kunnen maken met het toekomstige Museum Houtstad IJlst en zal daar ook materiaal van het Moleninformatiecentrum te bewonderen zijn. De eerste vormen van een samenwerking zoals we die voor ogen hebben met de realisatie van de plannen van Museum Houtstad IJlst.

Ik hoop dat we u nieuwsgierig hebben gemaakt. Vanaf 1 april bent u van harte welkom in ons tijdelijk onderkomen. We hebben daar meer ruimte zodat ook de Doe activiteiten alvast meer aandacht zullen krijgen. En zoals gezegd, we houden u in woord en beeld op de hoogte van onze gezamenlijke plannen voor: Museum Houtstad IJlst. Kortom onze nieuwe (tijdelijke) locatie is een bezoek meer dan waard!
Tot slot wens ik u fijne feestdagen en een gezond 2015 met veel mooi cultureel genieten.
Annemarie Merkies
voorzitter Stichting Museum Nooitgedagt IJlst

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.