Voor elk wat wils

Naast de wettelijke sociale maatregelen, waren er op het bedrijf  J. Nooitgedagt & Zonen N.V. IJLST ook een aantal interne regelingen van toepassing, die er voor zorgden, dat iedereen aangenaam bij het bedrijf werkte.

In de eerste plaats was er een voorziening in de bedrijfskleding eenmaal per acht maanden. Aan allen werd dan een overal of stofjas verstrekt met de bekende initialen J.N.IJ.

Gerelateerde berichten

U kunt geen reactie plaatsen.